ENKELE GEDACHTEN BIJ 2018/2019

 

We zijn aan een nieuw jaar begonnen. Gegeven door Christus die vanuit de hemel regeert.  Ik wil even met jou terugkijken naar 2018. Niet om daarin te blijven hangen want Christus gaat verder met Zijn weg met ons. Het belangrijkste is dat we vooruitkijken om juist nu en morgen te leven in dienst van Christus. Om dat goed te kunnen doen is het ook goed om op ontwikkelingen te letten die vanuit 2018 met ons meegaan.

 

Eerste gedachte:  Wordt de mens onsterfelijk?

 

 Gisteravond  zag ik het programma DWDD University. Het thema was: De Toekomst. Er werden allerlei nieuwe ontwikkelingen toegelicht als het gaat om het ingrijpen in onze DNA. Dat betekent dat er al meer mogelijkheden komen om aan het DNA in ons lichaam te sleutelen. Om bijvoorbeeld delen van het DNA die er voor zorgen dat je een bepaalde kanker krijgt weg te halen of in iedergeval zo te lezen dat je weet welke behandeling nodig is om dit tegen te gaan. Er werd ook uitgelegd hoe het al meer mogelijk is om in laboratoria al meer organen te kunnen maken die in het lichaam kunnen worden geplaatst om bepaalde organen te vervangen.  Er kwamen ontwikkelingen ter sprake die heel indrukwekkend zijn. Ik ga het het nu niet hebben over de vragen die dit oproept wat je ethisch wel en niet kunt gebruiken. Het is wel duidelijk dat vanuit christelijke kring daarover bij het licht van Gods Woord veel denkwerk nodig is. Om als christenen ook in deze dingen met verantwoorde antwoorden te komen. Het gaat me nu even om iets anders. Er werd door prof Robbert Dijkgraaf al aan het begin van de uitzending de vraag gesteld of deze ontwikkelingen zullen leiden tot de onsterfelijkheid van de mens. Vanuit het publiek kwam na het college ook heel duidelijk de vraag of we op weg zijn naar een wereld waarin een mens niet meer hoeft te sterven.

In het gesprek met de mensen die deze onderzoeken doen en die graag daarmee verder willen, kwam een heel duidelijk antwoord. Het eenstemmige antwoord was dat wat we ook allemaal kunnen verbeteren en genezen we altijd tegen de muur van de dood blijven aanlopen. Wat we ook kunnen vervangen en genezen toch blijft ons lichaam slijten was de eenstemmige mening van de deskundige. Toen kwam er de vraag hoe oud we als mensen met deze ontwikkelingen kunnen worden. Ook toen was er een duidelijk antwoord. Het antwoord was dat duidelijk is dat ons lichaam gemaakt is om niet langer dan ongeveer 120 jaar te leven. Met al onze menselijke ontdekkingen kunnen we niet verder komen was de duidelijke uitspraak.

Wanneer je dat hoort, zie je hoe mensen hier moeten bevestigen wat de HERE bepaald heeft.  We lezen in Genesis dat de mens door de zondeval sterfelijk wordt. In de eerste periode tot de zondvloed worden mensen nog 800 of 900 jaar. Wanneer de mensheid massaal van de HERE afvalt, maakt de HERE duidelijk dat in de toekomst de leeftijden van de mensen veel lager zullen worden. We lezen dan in Genesis 6: “Mijn Geest zal niet altoos in de mens blijven, nu zij zich misgaan hebben; hij is vlees; zijn dagen zullen honderd twintig jaar zijn.” vs 3    

 

Tweede gedachte: Bijbel en cultuur

 

 In het jaar dat achter ons ligt zie je dat de ontwikkeling verder gaat waarbij de geest van de tijd naast de Bijbel  een heel belangrijke plaats innemen. Je ziet die ontwikkeling ook al meer in kringen die zich gereformeerd of Bijbelgetrouw noemen. We krijgen daarmee in gesprekken ook al meer te maken. mensen willen nog wel christen zijn maar dan wel op een manier dat het politiek correct is. De samenleving moet kunnen meemaken wat je denkt. Daarbij past het niet om abortus te veroordelen, om homoseksualiteit als zonde te zien, om vrouw in het ambt af te keuren. Ik noem maar een paar voorbeelden. De nood van mensen, de liefde die mensen ervaren moet toch ook op waarde geschat worden. Ook als dat betekent dat je anders handelt dan de Geest ons in de Bijbel leert.

We moeten er op voorbereid zijn dat we al meer vanwege ons leven met Christus volgens Zijn Woord in een soort isolement komen. Daarbij is het belangrijk om dat isolement niet te verheerlijken. Daarbij is het belangrijk om  ons niet maar gezellig en veilig te voelen in dat isolement. Het is belangrijk dat dit isolement een echte toerustingsplaats is om op de vragen die er om ons heen gesteld worden antwoorden te vinden en te geven vanuit Gods betrouwbare en onfeilbare Woord. Om elkaar en ook de studenten die er in ons midden zijn toe te rusten. Dan heb ik het niet alleen over de theologische studenten die er gelukkig ook in een flink aantal zijn. Wat is het belangrijk dat ze toegerust worden om vanuit Gods eigen Woord in de gemeenten te mogen staan en het Woord kunnen verkondigen in de wereld van vandaag en morgen. Ik heb het ook over de andere studenten die op allerlei plaatsen in de samenleving komen. Die met allerlei vragen en allerlei gedrag te maken krijgen. Wat is het goed als ze in liefde voor de mensen om hen heen vanuit Gods Woord kunnen aanwijzen wat ook in 2019 een goed leven is. Waarin altijd weer Gods wil zoals die in de Bijbel zuiver naar voren komt de norm voor ons denken en doen is. Wat is het belangrijk dat we zo getuigen van Christus zijn en laten zien dat leven vanuit het Woord betekenis heeft voor het hele leven.

 

Laten we bidden voor broeders en zusters die geroepen zijn om daarin leiding te geven. Om samen ook in 2019 openlijk en duidelijk christenen te zijn en kerk van Christus in deze wereld.

 

3 januari 2019

JRV