Verwerkingsblad preek 2 Timotheus 2:9b Intredepreek GKN Ede e.o. 19 september 2021

 

Ik ga proberen geregeld een verwerkingsblad bij de gehoorde preek te maken. Ik beloof niet het altijd te doen. In zo’n verwerkingsblad zal soms een leesrooster verschijnen met vragen. Soms ook iets uit de kerkgeschiedenis of een stukje geschiedenis in de Bijbel. Het zal in ieder geval iets zijn voor maandag tot en met zaterdag.  Als er vragen blijven kun je jouw vraag altijd aan mij mailen: dsjrvisser@gmail.com

Dit keer een leesrooster waardoor je in grote stappen het leven van Paulus na Zijn bekering kunt volgen.  Waarbij je ziet hoe het Woord ondanks alle tegenstand toch van Paulus blijft uitgaan.

 

Maandag      20 September   Lezen: Handelingen 9:10-19 Wat is de opdracht die Paulus van de Here krijgt?  Wat betekent die opdracht voor ons vandaag?

Dinsdag         21 September   Lezen: Handelingen 13:1-12  

Let erop dat de kerk van Antiochië die vooral uit mensen vanuit het heidendom bestond als zendende kerk gaat optreden. Vanuit de verwondering over het leven met Christus sturen ze mannen om het evangelie verder te brengen. Dan krijg je met tegenstand te maken. Hoe ga je met die tegenstand in je eigen leven om? 

Woensdag    22 september   Lezen: Handelingen 14:19-28

Je ziet in dit gedeelte dat het er om gaat dat Paulus met Barnabas het evangelie verkondigt. Als ze dan terugkomen bij gemeenten die al ontstaan zijn worden er ouderlingen gekozen. Om juist met het Woord leiding te blijven geven. Denk er eens over na wat die grote dingen zijn waarover je in vers 27 leest.

Donderdag   23 September     Lezen: Handelingen 15:35-41

Vanuit de kerken die nog jong zijn, zijn er problemen gekomen. Paulus komt in het beklaagdebankje. Hij zou te makkelijk zijn. De heidenen zouden zich ook moeten laten besnijden en zich aan allerlei wetten die voor Israël bedoeld waren moeten houden. De Geest zorgt voor eenheid. De kerk blijft bij het evangelie van verlossing door Christus alleen. De duivel probeert verdeeldheid te zaaien. Als dat niet lukt door de eenstemmige uitspraak in Handelingen 15 probeert hij het door spanningen tussen Paulus en Barnabas. Herken je dit gevaar ook in onze tijd? Zoek eens uit hoe het verder tussen Paulus en Barnabas gegaan is.

Vrijdag           24 September   Lezen: Handelingen 16:1-13 

Het Woord is niet gebonden. Ook niet als er spanningen tussen mensen zijn.  Het Woord is niet gebonden als het over bepaalde gebieden gaat. Gods woord moet de hele wereld over. We zien in Handelingen 16 een nieuwe periode aanbreken. De Here roept Paulus om de zee over te steken en  in Europa Gods Woord te gaan verkondigen.  Let eens op vers 6-8. Wat is de boodschap van wat je hier leest?

Zaterdag        25 September  Lezen: Handelingen 17:15-34

Wat vind je in dit gedeelte opvallende zaken? Praat of denk daar eens over door.

 

 VOOR DE JONGEREN EN WIE HET VERDER WIL LEZEN

FAMILIE VAN PAULUS

Er loopt een jongen rond in de stad Tarsus. Die stad ligt nu in Turkije. Zijn naam is Saulus.  Hij heeft een echte Joodse naam. Hij is ook een Jood. Een jongen die door zijn vader en moeder ook echt vanuit de Bijbel wordt opgevoed. Zijn vader was een Farizeeër. (Handelingen 23:6) De Farizeeën waren de mensen die tegenover de Sadduceeën stonden.  De Farizeeën waren de mensen die het hele Oude Testament zagen als het echte Woord van God. Wat daar verteld wordt, is echt waar. De Saduceeën waren een groep joodse leraren die niet alles geloofden wat er in de Bijbel staat. Ze geloofden bijvoorbeeld niet dat er engelen zijn en ook niet in een leven na de dood.

Dat lees je duidelijk in Mattheus 22:23-33. Lees dat maar eens na. Dan zie je dat de Here Jezus het op dit punt eens is met de Farizeeën en niet met de Sadduceeën.

Saulus krijgt dus een opvoeding waarin de Bijbel (toen het Oude Testament) heel serieus genomen werd. Hij is een zoon van ouders die al zijn ze Joden toch tot de belangrijke mensen in de stad horen. Paulus erft namelijk van hen het burgerschap van Tarsus en zelfs het Romeinse burgerschap. De HERE zorgt er voor dat Saulus een opvoeding en later een opleiding krijgt waardoor hij heel veel van de Bijbel weet. Zo bereidt Hij hem al voor op de taak die hij later krijgt. Daarop wijst Paulus zelf als hij later schrijft: “Maar God, Die mij vanaf de buik van mijn moeder heeft afgezonderd en geroepen door Zijn genade”.  Gal 1:15

Dat hij als een echte Jood opgegroeid is, schrijft hij heel duidelijk in Filippenzen 3: “Hoewel ik reden heb om ook op het vlees te vertrouwen; als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer: besneden op de achtste dag, uit het geslacht van Israël, van de stam 
Benjamin, een Hebreeër uit de Hebreeën, wat de wet betreft een Farizeeër, wat ijver betreft een vervolger van de gemeente, wat de rechtvaardigheid betreft die in de wet is, onberispelijk.” 

Paulus zal later heel veel hebben aan de Bijbelkennis die hij van huis uit meegekregen heeft  en zal later ook meerdere keren gebruik maken van zijn Romeins burgerrecht. Kijk maar eens in de volgende verzen in het boek Handelingen:  Hand. 16: 37 vv.; 22: 25 vv.; 23: 27; 25: 10 vv.

Saulus zal moeten afleren om op zijn afkomst te bouwen.  Hij moet niet denken dat hij beter dan anderen is.

De jonge Saulus leeft in een wereld waarin de meerderheid andere goden dient. Waar mensen heel anders leven dan er in de Bijbel staat. Hij groeit op in de omgeving waarin net als in onze tijd je een kleine minderheid bent die in de HERE gelooft.

Volgende keer hier nog iets meer over.