VOORBEREIDINGSBLAD PREEK HANDELINGEN 2:1B  ZONDAG 31 MEI

 

Maandag      25 mei     Lezen:   Exodus  3:1-8     Wat zegt dat vuur dat brandt en niet verbrandt ons van de HERE?  Vertaal dat ook eens naar onze omgang met de HERE vandaag.

Dinsdag         26 mei     Lezen:   Exodus  24:12-18  Wat moeten we verstaan onder de heerlijkheid van de HERE?  Probeer dat woord heerlijkheid eens op verschillende manieren te omschrijven? Wat zegt dat over de HERE?

Woensdag    27 mei      Lezen:  Exodus  33:12-23     Hat heeft Gods goedheid (vs 19) met Zijn heerlijkheid te maken?    Hoe zie je die goedheid van God in Zijn heerlijkheid?

Donderdag   28 mei      Lezen:  Exodus   34:29-35    Zie 2 Korinthe 3:7,8. Wat is er nu heerlijker aan de tijd dat de Geest is uitgestort?

Vrijdag          29 mei      Lezen:   Exodus   40:30-38   Wat betekenen vers 34,35 voor ons kerk zijn? Maak dat eens concreet. 

Zaterdag       30 mei      Lezen:   Ezechiël 11:14-25    Wat zegt vers 23 over ons kerk zijn? Maak dat eens concreet.  

 

 

VOOR DE KINDEREN 

 

PINKSTEREN

 

Jeruzalem ongeveer 2000 jaar geleden. Heel lang terug dus.  Gek het geluid van een heel harde wind.  Toch voel je de wind niet. Hoe kan dat? Waar komt dat geluid vandaan? Mensen gaan die kant op lopen waar het geluid al harder klinkt.  Dan komen ze in Jeruzalem in de buurt van de tempel. Het geluid komt ergens bij mannen vandaan die daar samen staan. Moet je nou eens kijken. Wat is dat daar op hun hoofd. Het lijken we vlammen. Het lijkt wel vuur. Weet je wat het gekke is? Dat ze geen pijn hebben. Dat hun haar niet verbrand.

Laat jou dat aan een ander verhaal in de Bijbel denken? Weet je nog van Mozes? Mozes die al veertig jaar   weg is bij Gods volk in Egypte. Hij is nu 80 jaar.  Hij loopt er met zijn schapen. Dan ziet hij iets heel vreemds. Een struik die in brand lijkt te staan. Vlammen. Maar die struik blijft groen. Die struik verbrandt niet. Hoe kan dat? Hij loopt er naar toe. Dan komt er een stem die zegt dat dit heilige grond is. Mozes moet zijn schoenen uit doen. Het is de Here God zelf die daar in wat vuur lijkt bij Mozes is. De HERE zelf gaat met Mozes praten. Hij vertelt wie Hij is en wat Mozes moet doen. Dat hij naar Egypte moet om het volk Israël naar het land Kanaän te brengen.

De leerlingen van de Here jezus staan lang daarna dicht bij de tempel met iets als vuurvlammen op hun hoofd. De HERE laat zien dat Hij bij de leerlingen van de Here Jezus is. De mensen moeten heel goed naar die mensen luisteren. Zij gaan vertellen wie de Here Jezus is. De echte Verlosser. De mensen moeten geloven wat zij zeggen. God praat door hen met de mensen daar. Zij gaan in opdracht van God over de wereld om de mensen het goede nieuws van de Here jezus te vertellen. Het mooiste wat er is. Dat kunnen ook wij vandaag aan anderen vertellen. De Here wil ons de Heilige Geest geven die ons leert om dat te doen.