VOORBEREIDINGSBLAD PREEK PSALM 69:8-10

 

Ik hoop 5 april over Psalm 69:8-10 te preken.  Als voorbereiding kun je het leesrooster hieronder gebruiken. Er staat bij elke dag een vraag die je zou kunnen gebruiken om er nog over door te praten of denken. Het tweede deel is vooral voor de kinderen.

 

Maandag  30 maart    2 Samuël 12: 1-12

Wat waren de zonden waar David hierover aangesproken wordt?

 

Dinsdag     31 maart    2 Samuël 12:14-23

Kijk ook eens naar Psalm 32:3-5. Wat leert ons dat voor ons eigen leven? Vind je dat moeilijk?

 

Woensdag   1 april       Psalm   51:1-11

Wat betekent Psalm 51:6 voor jouw leven? Hoe zit dat als je iets verkeerd tegenover iemand om je heen gedaan hebt?

 

Donderdag  2 april       Psalm 51:12-21

Kun je nog wel blij zijn als je ziet hoe groot je zonden en je schuld is? Mag je nog wel blij zijn? Leg dat eens uit.  

Vrijdag         3 april       Johannes 2: 13-25

Wat is de ijver voor de HERE? Hoe zit dat in jouw leven/

 

Zaterdag      4 april       Romeinen 15:1-13

Wat betekenen vers 1-3 voor jouw leven? Hoe werk je dat uit?

 

 

VOOR DE KINDEREN

 

Nog een paar weken en dat is het Goede Vrijdag.  Dan denken we er aan dat de Here Jezus gekruisigd is.  Daarna is het Pasen en dan gaan onze gedachten naar de Here  Jezus die uit het graf is opgestaan. We hebben het vaak over de Here Jezus.

Ik denk dat je heel vaak het woord Here  gebruikt als je over Jezus praat. Jij bent niet de eerste. Ook de discipelen noemde Jezus hun Here.  Eigenlijk is het woord discipel wel een moeilijk woord hè!  Wat is eigenlijk een discipel?  Dat betekent dat je iemand volgt, dat je een leerling van iemand bent. De discipelen waren mensen die met de Here Jezus meegingen en die steeds naar  Hem luisterden. Die heel veel van Hem wilde leren.  Waarom zou je nu een leerling van de Here Jezus willen zijn?

Omdat Hij alles veel beter weet dan wij. Hij is ook God. De dingen die Hij zegt zijn altijd echt waar!  Wat de Here Jezus zegt,  is echt waar en daarom is het ook goed om van Hem te willen leren.  Het is dus heel goed als je Zijn leerling wil zijn. Niet alleen om dingen te snappen. Ook om te doen wat Hij zegt. Om zo te leven zoals Hij het graag wil. Dan volg jij de Here Jezus ook.

Weet je waarom het ook zo goed is om dat te doen? Omdat Hij de Heer is. In het Grieks staat er dan het woord  Kurios. Ik zal zo vertellen waarom ik dat Griekse woord hier opgeschreven heb. Dat heeft alles te maken met de kerk.  Jezus Christus is de Heer. Dat betekent dat Hij het over alles te zeggen heeft! Als je van de Here Jezus houdt,  wil je graag doen wat Hij wil. Hij is zo machtig!  Als Hij  op de wolken terugkomt laat Hij dat ook  zien. Dan gaan ook de mensen die niet in Hem geloofd hebben voor Hem knielen.   Dan moet iedereen erkennen dat de Here Jezus echt de baas over alles is.

Waar komt nou het woord kerk vandaan? Dat komt ook van een Grieks woord. Kijk maar eens goed naar dat woord:  Kuriake.  Moet je nou nog eens kijken naar dat andere woord:  Kurios.  Zie je dat de eerste vier letters hetzelfde zijn!  Kurios betekent: Heer. Kuriake  betekent:  huis van de Heer o0f alles wat bij de Heer hoort.  Wat is dus de kerk? Dat is waar we samen naar de Here Jezus willen luisteren, waar we samen bij hem zijn en Zijn leerlingen willen zijn. De kerk waar we zo leven daar wil Christus bij ons zijn.

Als we naar de kerk gaan dan gaan we bij de HERE op bezoek. Daarom willen we daar heel eerbiedig luisteren. We willen daar laten zien dat we van de HERE houden en dat we de Here Jezus als onze Heer en Meester willen volgen.