VERWERKINGSBLAD PREEK 1 SAMUëL 10:1-16

 

De komende tijd hoop ik in de preken vooral aandacht te geven aan wat met het zevende gebod te maken heeft. De eerste preek hoop ik zondagmiddag vanuit Den Bosch bij de behandeling van Zondag 41 te houden. Omdat er zoveel om ons heen speelt over seksualiteit, huwelijk en de voorbereiding op het huwelijk hoop ik als vervolg nog 3 of 4 preken te houden vanuit het zevende gebod. De eerste preek gaat zondagmiddag dan over de oorsprong van de seksualiteit  en hoe open we over seksualiteit spreken en of open daarover spreken nodig is en hoe je dat doet. Ik hoop na deze reeks van preken een vorm te vinden om dit samen verder te verwerken. Daarom nu een verwerkingsblad over de preek over 1 Samuël 10:1-16

Hierboven staat verwerkingsblad. Dat geldt voor een deel van de gemeente. De preek over 1 Samuël 10:1-16 hoop ik Zondag 17 oktober in Ede te houden. Deze dienst wordt niet verder uitgezonden. Toch kan dit blad helpen om juist over de inhoud van  dit gedeelte uit de Bijbel verder na te denken. Ook zonder de preek gehoord te hebben. Hieronder een leesrooster  naar aanleiding van 1 Samuël 10:1-6. Daarna ook weer verder over het leven van Paulus.

Maandag    18 oktober     Lezen: 1 Samuël 10:1-16  Wat valt je op als je dit gedeelte leest? Zijn er ook dingen die je niet begrijpt? Praat er over door. Kom je er niet uit kun je me die vraag doorspelen.  

Dinsdag       19 oktober     Lezen:   Psalm 24    Saul moet de koning worden van het volk waarvan God de Eigenaar is?  Wat betekent dat voor zijn koningschap? Wat betekent het voor ons leven dat we leven op de aarde die van God als Eigenaar is?

Woensdag  20 oktober     LezenPsalm 147   Israël was in de tijd van het Oude Testament het bijzonder eigendom van de HERE. Wat was daarbij het grote voorrecht dat dit volk kreeg? Wat zegt dat ons vandaag en morgen als kerk van de Here Jezus?

Donderdag  21 oktober    Lezen:   Numeri 11:16-30   Wat betekent het dat de 70 en daarna nog 2 mannen profeteren? Wat is de verbinding met 1 Samuël 10:1-16?

Vrijdag          22 oktober   Lezen:   Johannes 3:22-36  De Here Jezus heeft de Geest zonder maat gekregen. Waarvoor was dat nodig? Wat doet Hij als het om de Geest gaat wanneer Hij naar de hemel is gegaan? Zie daarbij Handelingen 2:33. Wat betekent dat voor ons?  

Zaterdag      23 oktober    Lezen:  Handelingen 13:13-24  Paulus preekt in de synagoge van Antiochië. Wat valt je op als je het opgegeven gedeelte leest en let op de persoon die steeds als de handelende persoon genoemd wordt?  Het volk vraagt om een koning in 1 Samuël 8.  Hoe laat de HERE zien in 1 Samuël 10:1-16 dat Hij de Koning is? 

 

 

VOOR DE JONGEREN EN WIE HET VERDER WIL LEZEN

SAULUS DE VROME VERVOLGER (III)

 

Saulus zet zich helemaal in om de christenen te vervolgen. Hij heeft de gemeente in Jeruzalem uit elkaar weten te drijven. Ze hebben uit de nood zich over Juda en Samaria verspreid. Hij krijgt in zijn ogen nu de eervolle opdracht om naar Damascus te gaan.  Om christenen daar gevangen te nemen en ze als misdadigers geboeid naar Jeruzalem te brengen. Weg met die christenen. Dat virus van christenen moet zeker onder de Joden uitgeroeid worden. Of het nu mannen of vrouwen zijn hij zal ze vervolgen en gevangennemen.  Hij heeft de bevoegdheid hiervoor van de hogepriester gekregen.

Zonder dat Saulus het beseft, staat hij nu in dienst van Gods grote tegenstander. De duivel. Paulus is met zijn helpers bijna in Damascus. Hij moet meer dan ruim 200 kilometer lopen. Ze zijn er bijna!

Dan ineens is er een heel fel licht. Het gevolg van dat licht dat er ineens is, is dat Paulus op de grond valt.   Hij is door dat licht verblind. Hij ziet niets meer. Wat is hier aan de hand? Dan ineens is er een stem vanuit de hemel. Saulus vervolgt christenen en daarmee laat hij merken dat hij niets van Jezus moet weten. Volgens hem is die Jezus een bedrieger. Zijn leerlingen vertellen van die gekke verhalen dat Hij opgestaan is en zelfs naar de hemel is opgevaren. Sprookjes, onzin! Volgens Saulus.

En nu? Wat schrikt Saulus. Dan is er die stem: “Saul, Saul, waarom vervolgt jij Mij?” Wie zegt dat? Paulus beseft dat wie dit zegt ver boven hem staat. Hij vraagt terwijl hij op de grond ligt en niets ziet: “Wie bent U Here?” Het antwoord dat hij krijgt zet het leven van Saulus helemaal op zijn kop. Dan hoort Saulus waar hij in werkelijkheid mee bezig is. Dan hoort hij dit: “Ik ben Jezus, die jij vervolgt. Het is hard voor jou, met de hielen tegen de prikkels te slaan.”

Saulus voelt de pijn en de schaamte. Hij heeft zich tegen de Here Jezus verzet die echt leeft, die echt in de hemel is. Die echt de Verlosser is. Als hij een echte gelovige wil zijn, moet hij stoppen met het vervolgen van de christenen. Dan moet hij zelf een christen worden. Daarover volgende keer verder.