VERWERKINGSBLAD BIJ DE PREEK OVER ZONDAG 40

De behandeling van het zesde gebod in de Catechismus laat zien hoe diep de geboden van God gaan. Dat het veel meer dan een uiterlijke zaak is. Je kunt niet zeggen dat je het zesde gebod gehouden hebt wanneer je in je leven niemand doodgeslagen hebt. Een paar andere elementen dan in de preek, komen in het leesrooster naar voren. 

 

Maandag      11 Oktober      Lezen: Genesis 9:1-7 Kijk eens naar vers 6. Wat betekent dit vers als je aan het zesde gebod denkt?  Wat denk je over de doodstraf op bepaalde misdrijven? Kan dat/ Moet dat? 

Dinsdag         12 Oktober      Lezen: Romeinen 12:9-21   Kijk eens naar vers 10 en 19. Je ziet hier heel duidelijk dat de HERE in het zesde gebod juist liefde voor de mensen om je heen vraagt. Vertaal wat je in deze verzen leest eens voor jezelf naar ons leven vandaag. Noem eens enkele concrete dingen die het voor jouw leven betekent.

Woensdag    13 Oktober      Lezen: Spreuken 14:25-35 Kijk eens naar vers 30,31. Wat hebben die met het zesde gebod te maken? Maak het eens concreet voor ons leven vandaag en morgen.

Donderdag   14 Oktober      Lezen: 1 Johannes 2:3-11  Wat is de duisternis waar het in de verzen 9-11 om gaat? Wat zegt dit voor jezelf in je omgang met je broers en zussen in het geloof in de gemeente? Kijk daarbij naar jezelf en niet naar anderen.

Vrijdag           15 Oktober      Lezen: Galaten 5:13-26 Kijk eens welke dingen in de opsomming van vers 19-21 vooral met het zesde gebod te maken hebben. Leg dat eens uit.

Zaterdag        16 oktober      Lezen: Galaten 6:1-10 Leg eens uit wat vers 1,2 met het zesde gebod te maken hebben. Wat betekent dat voor je eigen leven? 

 

VOOR DE JONGEREN EN WIE HET VERDER WIL LEZEN

 

SAULUS DE VROME VERVOLGER (II)

 

Saulus is afgestudeerd. Hij is 30 jaar. Hij mag nu op eigen benen staan. Hij kan een belangrijke positie onder het volk Israël gaan innemen. Hij wordt een van de belangrijkste personen bij het organiseren van het vervolgen van de christenen. Hij denkt daarmee de HERE te dienen. In werkelijkheid staat hij met al zijn ijver in dienst van de duivel.

Al wil Saulus met alles wat in hem is de kerk van Christus vernietigen toch werkt hij mee aan het verspreiden van het evangelie. Dat klinkt heel raar maar toch is het zo.  De Here Jezus had gezegd dat de apostelen het evangelie eerst in Jeruzalem moesten vertellen en daarna in Samaria en dan nog verder over de hele wereld. Dan komt er een kerk van duizenden in Jeruzalem. Toch blijven ze dan allemaal bij elkaar. Terwijl de Here Jezus gezegd had dat ze erop uit moesten gaan om over de hele wereld van Hem te gaan vertellen.

Het lijkt een beetje op wat er in Genesis 11 in Babel gebeurde. Het is niet hetzelfde want in Babel bij het bouwen van die toren daar wilden de mensen niet naar de HERE luisteren. Ze gingen toen echt tegenover de HERE staan. Ze wilden laten zien dat ze samen sterker dan God waren. Dan komt de HERE met de spraak en taalverwarring. Dan gaan ze daarom allemaal een eigen plek op de wereld zoeken.

De kerk van Jeruzalem met al de apostelen houdt van de HERE. Toch vergeten ze de opdracht van God om voor een deel op weg te gaan naar andere plaatsen om mensen daar tot Christus te roepen. Ze hebben het samen zo goed. Waarom zou je dan weggaan?

Het lijkt er op dat het evangelie niet veel verder zal komen dan Jeruzalem.  Dan is het Christus  die er voor  zorgt dat mensen Jeruzalem uit gaan en  op andere plaatsen van Christus vertellen.  Christus gebruikt daarvoor de vervolgiing. Saulus denkt dat hij de kerk van de Here Jezus stuk kan maken. Christus gebruikt hem vanuit de hemel zo dat de vervolging die Saulus begint er aan meewerkt dat de boodschap van Christus juist verder komt. Lees maar mee met wat we in Handelingen 8 daarover lezen: “En Saulus begon de gemeente te verwoesten: hij ging de huizen binnen, sleepte mannen en vrouwen mee en leverde hen over in de gevangenis. Zij dan die overal verspreid waren, trokken het land door en verkondigden het Woord.” Vs 3,4

Je ziet hier dat niet Saulus de baas is. Je ziet hier dat God alles in de hand houdt. Hij gebruikt zelfs vervolging voor Zijn doel. Zelfs de vervolger Saulus zal dat zelf merken. Hij zal dat zelf uit de mond van Jezus Christus horen. Daarover de volgende keer.