Preekvoorbereidingsblad 28 juni (Openbaring 14 : 6 en 7)

Leesrooster 22-27 juni

Maandag 22 juni Lezen: Handelingen 14 : 5-18

Wat zegt vers 15 ons vandaag? Hoe kijken wij naar mensen? Hebben we idolen?

Dinsdag 23 juni Lezen: 1 Thessalonicenzen 1

Vergelijk vers 5 en 9 eens met Openbaring 14 : 7. Wat valt je dan op?

Woensdag 24 juni Lezen: Prediker 12 : 9-14

Hoe geef jij in jouw eigen leven vorm wat je hier leest?

Donderdag 25 juni Lezen: Psalm 96

Kijk eens wat voor dingen van Psalm 96 terugkomen in Openbaring 14 : 6, 7. Praat of denk daar eens

verder over.

Vrijdag 26 juni Lezen: Psalm 29

We lezen hier over het geven van eer aan de HERE. Over de echte aanbidding. Hoe krijgt dat vorm in

ons leven?

Zaterdag 27 juni Lezen: Psalm 146

Wat zegt de schepping door de HERE voor onze hoop en verwachting op Hem?

 

 

Voor de kinderen

PETRUS (VIII)

De Here Jezus wil de voeten van Petrus wassen. Petrus wil niet dat de Here Jezus zijn voeten wast. Hij

wil niet dat de Here Jezus als een soort slaaf dit doet. De Here Jezus zegt dan tegen hem: “Wat ik nu

doe, begrijp je nu niet. Later zul je het begrijpen.”

Petrus is koppig. Moet je eens horen wat Petrus dan zegt: “U zult mijn voeten nooit wassen! Echt

nooit!” Dan maakt de Here Jezus duidelijk dat dat heel erg zou zijn. “Petrus, als jij je voeten niet door

Mij laat wassen, hoor je niet bij Mij! Dan kun je geen echte leerling van Mij zijn. Dan zul je het

eeuwige leven niet krijgen.”

Petrus schrikt dan heel erg. Echt Petrus als hij dan zegt: “Here was me maar! Maar dan niet alleen mij

voeten. Ook mijn handen en mijn hoofd! Ik moet helemaal door U gewassen worden.”

De Here Jezus maakt duidelijk dat het helemaal wassen niet nodig is om echt bij Hem te horen. Dan

laat Petrus zijn voeten wassen.

Waarom doet de Here Jezus dit? Wat begrijpt Petrus nu nog niet? Wat hij later wel zal begrijpen? Dat

de Here Jezus voor Hem aan het kruis moet. Dat je alleen gered wordt als je gelooft in de Here Jezus

die voor jou aan het kruis moest sterven. Zo erg zijn onze zonden dat de Here Jezus dat moest doen.

Wie gelooft in de Here Jezus die wordt door Zijn bloed gewassen. Dat betekent dat omdat de Here

Jezus voor jou stierf aan het kruis jij vergeving van jouw zonden krijgt.

De Here Jezus moest voor ons het aller moeilijkste en zwaarste doen wat er is. Petrus moet dat nog

leren en zo in de Here Jezus gaan geloven. Wij moeten dat elke dag weer leren en geloven.