VOORBEREIDINGSBLAD PREEK JOHANNES 21:1-14 (II)

 

Maandag       4 mei   Lezen: Handelingen 7:1-8     We krijgen in Handelingen 7 een overzicht van de geschiedenis van God met Zijn volk. Wat is de waarde er van? Wat is de waarde van het kennen van de geschiedenis in de Bijbel voor jouw eigen leven? 

Dinsdag          5 mei   Lezen: Handelingen 7:9-18  Er wordt hier gesproken over Gods verbond. Is het verbond belangrijk? Waarom wel of niet? Wat betekent Gods verbond in je eigen leven? 

Woensdag     6 mei   Lezen: Handelingen 7:19-29  Eergisteren was er de dodenherdenking en gisteren bevrijdingsdag. Wat is voor jou de waarde van dodenherdenking en Bevrijdingsdag? Was Mozes een echte bevrijder? 

Donderdag    7 mei   Lezen: Handelingen 7:30-38  wat is de verhouding tussen de Engel en Mozes als het om de bevrijding van Gods volk gaat? Wie is eigenlijk die Engel?  

Vrijdag            8 mei  Lezen:  Handelingen 7:39-53   Wat zeggen de verzen 48-53 ons vandaag? Voor ons eigen kerk-zijn en ons eigen leven als kind van God?   

Zaterdag         9 mei  Lezen:  Handelingen 7:54-60   Wat vind je het meest opvallende in deze verzen en wat doe je daarmee in je eigen leven?

 

VOOR DE KINDEREN

 

PETRUS (II)

 

 Petrus de visserman is samen met 11 andere mannen de Here Jezus gaan volgen. Ze zijn elke dag bij elkaar. Elke dag bij de Here Jezus. Ze reizen door het land. Dat doen ze lopend. Onder het lopen en als ze bij elkaar zijn geeft de Here Jezus onderwijs. Hij is hun leraar. Zij zijn de leerlingen.

Daarbij hoort ook dat de Here Jezus vragen stelt.  Hij stelt nu een heel belangrijke vraag. De vraag wie zij denken dat Hij is. Wie is de Here Jezus eigenlijk.  Een van veel leraren. Of is Hij iets bijzonders. De mensen zeggen daarover heel verschillende dingen. Nu vraagt de Here Jezus aan Zijn leerlingen: “Wie denken jullie dat ik ben?”

Simon geeft meteen antwoord. Hij is iemand die vaak een van de eerste is die praat. Hij zegt: “U bent de ​Christus, de Zoon van de levende God.” Simon zegt: u bent de meest bijzondere man die er is. U bent zelfs de Zoon van God. U staat boven iedereen.  Simon heeft het antwoord gegeven dat laat zien wie de Here Jezus echt is. Hij is de beloofde Verlosser! De Here God heeft Hem gestuurd. Omdat Simon dit antwoord gegeven heeft krijgt hij er een naam bij. Hij krijgt van de Here Jezus deze nieuwe naam: Petrus.  Niet zomaar een naam. Deze naam betekent: rots.   Weet je nog wat de Here Jezus verteld heeft over het bouwen op het zand en bouwen op een rots?

Dit:  “Luister naar Mijn woorden en doe wat ik vraag. Dan lijk je op een verstandige man, die zijn huis bouwt op een rots. Op een dag gaat het hard regenen en waaien. De rivieren stromen over, en de wind en het water slaan tegen het huis. Maar het huis blijft staan, want het staat op een rots

Maar stel dat je wel naar mij luistert, maar niet doet wat ik vraag. Dan lijk je op een domme man, die zijn huis bouwt het zand. Op zachte grond. Op een dag gaat het hard regenen en waaien. De rivieren stromen over, en de wind en het water slaan tegen het huis. Dat huis zakt in elkaar, er blijft niets van over.’

Petrus heeft iets gezegd waar je echt op kunt bouwen. Het is de waarheid. De Here Jezus is de Zoon van God. Wie naar Hem luistert en samen met Petrus Hem kent als de Verlosser is voor altijd veilig. Dat is niet altijd makkelijk. Dat zie je ook bij Petrus. Daarover de volgende keer.