‘IK GELOOF NIET MEER UIT DE BIJBEL MAAR UIT MIJN HART’

 

Je hebt een gesprek. Met iemand met wie je samen een hele tijd in de kerk geleefd en geloofd hebt. Samen heb je veel gedaan. Om juist de gemeente van Christus op te bouwen. Samen je in eerbied gebogen over Gods Woord. Om te groeien in het kennen en liefhebben van de HERE. Om te zien wat Zijn weg is concreet in het leven. Om te zien ook wat goed en verkeerd is.

Je ontmoet elkaar na een aantal jaren weer. Je raakt aan de praat. Het wordt duidelijk dat je samen niet meer op hetzelfde spoor zit. Je probeert er achter te komen hoe dat komt. Dingen waarover je vanuit de Bijbel hetzelfde dacht daar denk je nu verschillend over. De tijd dat je weg moet komt snel dichterbij. Je zou zo graag nog verder praten. Juist omdat zo’n goede tijd samen hebt gehad. ‘Joh, ik moet nu gaan.  We moeten snel eens verder praten.’  ‘Rob voordat je weggaat, laten we dit gesprek van mijn kant afsluiten met dit: Ik geloof niet meer vanuit de Bijbel maar uit mijn hart’.

Ik moet weg. In verwarring ga ik weg. Ik denk in de auto onder het rijden over deze woorden na. De laatste tijd hoor ik vaker woorden van mensen om mij heen die hierop neerkomen. Het zijn woorden waarmee gezegd wordt dat ze dingen die duidelijk in de Bijbel staan loslaten maar wel echt geloven. Ze geloven met een hart van 2018 en dan moeten je bepaalde dingen die als normen in de Bijbel staan loslaten. Dat past niet meer bij Nederland 2018. Dat wordt als een bevrijding want nu is het hart vrij en wordt er gelooft in de God die bij het leven van de 21e eeuw past. Ik denk er over na. Het maakt me verdrietig. HERE hoe kan dit? HERE waarom?

Ik doe mijn Bijbel thuis open. Omdat de HERE zelf mij daarin aanspreekt. Zuiver en betrouwbaar. Om mijn zondige hart te corrigeren en te leren Zijn kant op te gaan. Ik bid dat de Geest dat mij nu ook leert. Ik lees in mijn Bijbel. De HERE laat me een deel uit Psalm 119 lezen: “Uw getuigenissen zijn wonderen, daarom zal mijn ziel die in acht nemen. Het opengaan van Uw woorden geeft licht, het schenkt eenvoudigen inzicht. Ik sper mijn mond open en hijg, want ik verlang naar Uw geboden. Wend U tot mij en wees mij ​genadig, overeenkomstig het recht voor wie Uw Naam ​liefhebben. Laat mijn voetstappen vaststaan in Uw woord, laat geen enkel ​onrecht​ over mij heersen.”

De Nieuwe Bijbelvertaling geeft het eerste vers dat ik hier noem zo weer: “Uw richtlijnen zijn voor mij een wonder, daarom volg ik ze met heel mijn ​hart.”

Het komt aan op geloven met mijn hart. Geloven, bouwen op de sprekende God die in de Bijbel zuiver en onfeilbaar spreekt. Dat Woord heb ik nodig om dat mijn hart uit zichzelf zo donker is en de verkeerde kant op wil. De Bijbel Gods Woord is het licht dat ik zo nodig heb om niet met mijn hart de verkeerde kant op te gaan en verkeerd te geloven.

HERE verlos onze van deze verleidelijke dwaalleer die zijn duizenden in ons land verslaat. Open hiervoor de ogen en het hart!