Hoe zullen wij leven?

€ 17,00

Dit boek 30 september 2020 verschenen. het boek is voor 17,00 te bestellen. Bij verzending komt er 2 euro bij. 

Een boek met 20 hoofdstukken over hoe we als christenen hebben te leven. Juist in een tijd waarin er zo anders wordt gedacht om ons heen. Hoe vinden de weg voor een christelijk leven in onze tijd? Onderwerpen die in het licht van de Bijbel worden besproken zijn o.a.: Hoe we komen tot goede antwoorden op onze vragen; Wat de betekenis van Genesis 1-3 voor de ethiek is. Ook heel praktische onderwerpen zoals o.a. : Hoe ga je om met sociale media; hoe ga je om met seksualiteit in allerlei vormen; crematie; hoe staan we over populisme. Het is bedoeld als een vingeroefening in christelijke ethiek dat om een vervolg vraagt. Het boek is opgedragen aan dr Jochem Douma.