Leven door de Geest

€ 11,00

12 Preken vanuit Galaten 5. Waaqrbij er een aparte preek is cvoor elk element van de vrucht van de Geest in Galaten 5:22. Het eerste hoofdstuk is een inleiding die gehouden is voor een kerkenraad over vruchtdragen voor de Here. Het boek telt 93 bladzijden