Woord houden (Een kerk met kleine kracht) A. Bas; L. Heres; A. Jongeneel; R. Visser; R. van der Wolf

€ 13,50

 3 JANUARIE 2022 VERSCHENEN TOT 1 JULI 2022 12,50 DAARNA 13,50

 

In de wintermaanden van het jaar 2021 kwamen de vijf predikanten van de Gereformeerde Kerken Nederland die op dat moment in actieve dienst waren, bij elkaar.  De coronapandemie met de bijbehorende gevolgen voor kerk en samenleving was bijna een jaar gaande. Voor de kerken en ook voor ons betekende dit een situatie die in veel opzichten nieuw en onbekend was. In de loop van de tijd rijpte bij ons het besef dat de dingen die ons overkomen om meer vragen dan alleen bezinning op de praktische kant van het houden van kerkdiensten in coronatijd. We zijn kerken in een samenleving waarin van bekering tot de Bewerker van deze pandemie nauwelijks sprake lijkt te zijn. Maar meer nog deelden we het inzicht dat we allereerst onszelf dienen te beproeven. En waarin hebben wij als voorgangers geestelijke leiding te geven?

Uit het gesprek dat we toen hadden, ontsproot het idee voor deze uitgave. Het gaat, zo zou je kunnen zeggen, over het ‘theologisch eigene’ van de GKN. In de verschillende bijdragen is te merken dat nagedacht wordt over de vraag waar wij vandaan komen en waar wij staan ten opzichte van de reformatorische gezindte. Vooral een thema als het verbond is als een rode draad door de bijdragen verweven.