VOORBEREIDINGBLAD 1 PREEK VANUIT ARTIKEL 1 NEDERLANDSE GELOOFSBELIJDENIS 

 

Het is bij de preken vanuit de Nederlandse Geloofsbelijdenis belangrijk om te bedenken dat Guido de Bres deze belijdenis schreef toen hij en ook de gereformeerden in Nederland vervolgd werden. Ze liepen kans om vanwege hun geloof gevangengenomen te worden, al hun bezit kwijt te raken en zelfs gedood te worden.

Het is dus een belijdenis van geloof in een heel moeilijke tijd. Het was niet zo dat het geloof werd beleden terwijl het met de kerk heel makkelijk ging. Het was ook een tijd dat er om de gelovigen heen allerlei dwaalleer te vinden was. Mensen moesten ook in die tijd echt keuzes maken.

Deze belijdenis is geschreven in  1561.

 

LEESROOSTER - ENKELE OPMERKING VOOR PREEK ARTIKEL 3 NEDERLANDSE GELOOFSBELIJDENIS

 

ENKELE OPMERKINGEN OVER VERSCHILLENDE MANIER DIE GEBRUIKT WORDEN OM IN DE BIJBEL TE SCHRIJVEN. KAN OOK ALS LEESROOSTER GEBRUIKT WORDEN.

 

De Bijbel het Woord van God. We gaan het lezen. Als we de Bijbel lezen komen we verschillende manieren tegen waarop dingen geschreven worden. Het is goed om daarop te letten. Ik noem hier nu een paar heel belangrijke manieren die we kunnen onderscheiden. Toch zijn ze samen Gods eigen Woord.

Hieronder vind je dus verschillende manieren waarop in de Bijbel onder leiding van de heilige Geest geschreven is. Bij elke manier geeft dikgedrukt een gedeelte in de Bijbel dat je erbij kunt lezen. Je kunt dit dus gebruiken als een leesrooster voor 6 dagen.

 

  1. We vinden in de Bijbel geschiedenis

 Wat je in de Bijbel leest zijn niet zomaar verhalen. Het is geen een of ander sprookjesboek. De Heilige Geest vertelt in de Bijbel wat de Here God gedaan heeft. Er wordt verteld hoe mensen op Hem gereageerd hebben en hoe Hij door alles heen Zijn weg gegaan is. Het gaat dan om echte feiten. De Heilige Geest vertelt ons betrouwbaar hoe en wat er gebeurd is. De hele Bijbel door vind je dit. Vooral in de boeken Genesis tot en met 2 Kronieken en Mattheus tot en met Handelingen.

Een voorbeeld daarvan is: Lukas 24: 36-53

 

  1. We vinden in de Bijbel Gods geboden

De HEERE laat ons in de Bijbel weten hoe Hij wil dat wij leven. Dat is ook het leven dat goed is en hoe Hij als de Schepper het bedoeld heeft. Ons leven kan niet beter zijn dan een leven volgens Zijn wil. Na de zondeval willen wijn vaak anders leven. We hebben Gods geboden nodig om uit dankbaarheid voor Christus offer onze zonden te leren zien en volgens Gods wil al meer te leven.

Dat Gods geboden door Christus niet aan de kant geschoven zijn lees je o.a. in: Mattheus 5:17-20; Johannes 15:9-17

 

  1. We vinden in de Bijbel poëzie

In Gods Woord vinden we ook Bijbelboeken en gedeelten die als een gedicht geschreven zijn. Daarin komt vaak beeldpsraak voor en worden ook de gevoelens die er bij mensen zijn vaak onder woorden gebracht. Daar zijn gedeelten die we dan ook niet altijd letterlijk moeten opvatten.

We vinden dit vooral in de Psalmen en Hooglied. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld Psalm 1. Je zou Habakuk 3 Psalm 151 kunnen noemen.

 

  1. We vinden in de Bijbel ook boeken waarin de wijsheid, het overdenken van dingen sterk naar voren komt.

 Het gaat hierbij over boeken waarin vooral het gewone leven van elke dag naar voren komt. De schrijver ziet wat er gebeurd en denkt er over na. In spreuken en met wijsheid wordt daarover gesproken. Het is in de Bijbel de wijsheid die onder leiding van de Heilige Geest in de Bijbel als woorden van God naar ons toekomt.

Je vindt dit vooral in de Bijbelboeken Spreuken en Prediker.

Een voorbeeld daarvan is: Spreuken 4:1-19

 

  1. We vinden in de Bijbel boeken waarin vooral profetie voorkomt.

Profeten zijn mensen die Gods woorden onder het volk van God spreken. Daarbij roepen ze het volk dat afdwaalt op om weer volgens Gods wil te leven. Ze laten zien dat als je volgens Gods wil leeft het uiteindelijk heel goed met je gaat. Wie zich niet bekeert zal juist voor altijd in de ellende komen.

Profeten zijn ook mensen die namens God laten zien hoe het in de toekomst zal gaan.   Er zijn Bijbelboeken die helemaal vol staan met profetie. Dat zijn de Bijbelboeken Jesaja tot en met Maleachi. Het Bijbelboek Openbaring is ook een profetisch boek. Daar lezen we veel over de toekomst en hoe God toewerkt naar de dag van de terugkeer van de Here Jezus.

Voorbeelden van het vermaan door een profeet en dat hij over de toekomst spreekt zijn: Maleachi 1:6-14; Jesaja 53

 

  1. We vinden in de Bijbel boeken die in de eerste plaats brieven zijn.

 In het Nieuwe Testament vinden veel brieven. Of aan een gemeente(n) of aan personen. Die vinden we vanaf Romeinen tot en met Judas. In het boek Openbaring vinden we in hoofdstuk 2,3 brieven van Christus aan 7 gemeenten.

De Heilige Geest heeft deze brieven in de Bijbel een plaats gegeven omdat ze voor ons tot op de dag van de terugkeer van de Here Jezus belangrijk zijn. In deze brieven wordt op concrete punten uitgelegd wat de HEERE ons leert en wat Gods wil voor ons leven is.

Een voorbeeld daarvan is: 2 Johannes

 

LEESROOSTER 13-20 MAART 2023

 

VOORBEREIDINGSBLAD 2 BIJ ARTIKEL 1-7 NEDERLANDSE GELOOFSBELIJDENIS 

DE BIJBEL GODS WOORD

Hierboven zie je in de tweede afbeelding dat er  66 Bijbelboeken zijn. Je ziet ook hoe je ze kunt verdelen en hoe ze bij elkaar horen. Hieronder vind je een leesrooster waarin naar voren komt hoe de HEERE de aarde eens voor altijd zal maken. In het begin zie je daar al veel van. Vooral in Genesis 1 en 2. Daarna zie vanaf Genesis 3 hoe wij dat verpest hebben. De Here Jezus moest als de Verlosser komen. We lezen vanaf Genesis 3 tot Openbaring 19 hoe nodig de Here Jezus als de Verlosser is. Hoe Hij Zijn werk heeft gedaan en hoe Zijn werk zal uitlopen op een wereld waar de prachtige omstandigheden van Genesis 1 en 2 hersteld zijn. Het zelfs nog mooier wordt als dat het toen was. Als je de gedeelten van het leesrooster leest ontdek je daar iets van.

 

LEESROOSTER: BIJBEL LAAT ZIEN WAT GODS DOEL MET ZIJN SCHEPPING IS

 

Maandag

Genesis 1:1-5

De HEERE geeft het licht. Er komt dag en nacht

Openbaring 21:27

Op de nieuwe aarde wordt het nooit meer donker

Dinsdag

Genesis 1:21-2:3

God maakte de aarde

Openbaring 21:1-8

De Here God maakt de aarde nieuw.

Woensdag

Genesis 2:4-9

De HEERE laat in de boom van het leven zien dat Hij wil het heerlijke leven wil geven.

Openbaring 22: 1-5

Door Christus werk is er op de nieuwe aarde de boom van het leven. Er is geen boom van kennis van goed en kwaad meer.

Donderdag

Genesis 3:1-6

De Satan is gekomen en doet zijn verwoestende werk

Openbaring 20:10-19

De Satan en al zijn medewerkers worden voor altijd uitgeschakeld en opgesloten.

Vrijdag

Genesis 3:7-10

De mens is na de zonde bang voor God geworden

Openbaring 21:1-4

Door Christus is de HEERE de liefdevolle Vader voor de gelovigen. Angst voor God is weg.

Zaterdag

Genesis 3: 11-19

Ziekte, pijn en dood komen door de zonde in de wereld.

Openbaring 21:4-8

Ziekte, pijn en dood zijn voor altijd van de aarde verdwenen

Zondag

Genesis 3:20-24 Het paradijs op aarde wordt gesloten voor de mens

Openbaring 22:12-21

Het paradijs gaat voor de gelovigen open. Zie vooral vers 14.

 

 

LEESROOSTER  27 FEBRUARI - 5 MAART 2023

 

Maandag         Lezen: Romeinen 10:4-13

Wat is belijden met hart en mond? Praat er eens over door wat dat is. Wat dat voor het leven als gelovige betekent.

Dinsdag            Lezen: Jesaja 44: 1-8

God is eeuwig. Wat betekent dat als het om de HEERE gaat?  Waarom is dat voor wie gelooft een bemoediging?

Woensdag       Lezen: Romeinen 11:33-12:8

We belijden dat God niet te doorgronden is. Er wordt ook wel gezegd dat de HEERE onbegrijpelijk is. Dat kun je negatief opvatten. Toch is dat niet de bedoeling. Wat betekent het positief dat de Heere God niet te doorgronden is?

Donderdag      Lezen: Psalm 102:19-29

De HEERE is er altijd en overal. Dat is in zijn algemeen zo en ook heel persoonlijk. Zie voor het laatste bijvoorbeeld Psalm 139. Daarbij komt dat de HEERE altijd dezelfde is en blijft. Wat betekent dat voor jou in je leven?

Vrijdag             Lezen: Openbaring 1:1-8

Wat zegt de Heilige Geest in vers 8 tegen ons vandaag? Betrek daarbij ook de verzen 1-7.

Zaterdag          Lezen: Jesaja 40:21-31

Soms zie je het niet meer zitten. Soms heb je de neiging om de HEERE de schuld te geven van al dat moeilijk in het leven. Zowel je eigen leven als wat er op deze wereld allemaal gebeurt. Je kunt je dan zo alleen voelen, in de slachtofferrol tegenover God zetten. Dat zie je in vers 27. Wat is dan je houvast, wat is dan de eyeopener vanuit wat we nu gelezen hebben?

Zondag             Lezen: Jakobus 1:12-18

We leven. We hebben na de zondeval een leven verdiend met alleen maar ellende. Wat zegt je dan wat we lezen vers 17? Wat betekent dat voor jouw beeld van God?