SCHETSEN BIJBELBOEK OPENBARING  VAN JEZUS CHRISTUS HOOFDSTUK: 4-6

 

Het boek Openbaring staat in de belangstelling. Zeker ook bij de jeugd. Je merkt het op de catechisaties en je hoort het vanuit de jeugdverenigingen. Vooral op verzoek van de jeugd in de gemeente ben ik schetsen gaan schrijven over dit Bijbelboek. De bedoeling is om schetsen te schrijven over Openbaring 4-6. Ik hoop in de komende tijd op dezelfde manier nog meer schetsen over Openbaring te schrijven  Het zijn echt schetsen. Dit betekent dat niet alles uitgelegd wordt. Wel de hoofdlijn en er zijn juist vragen over de dingen die niet behandeld zijn. In de loop van de tijd zal ik enkele van deze schetsen op deze site zetten. Bij de eerste drie schetsen zul je merken dat daar de Nieuwe Bijbelvertaling gebruikt is. Deze zijn ongeveer 10 jaar geleden geschreven.  Vanaf hoofdstuk 7 (schets 4) wordt dit de Herziene Statenvertaling. ik hoop dat te doen vanaf juni tot en met september 2023.

Ik heb het zo ingedeeld dat een schets ook als een soort dagboek te gebruiken is.